Skiløype - Skistua

 

Alvdal Turforening er stolt av å kunne tilby et svært omfattende nett av skiløyper,allmannstua4 som vi preparerer så snart det er nok snø.

Totalt, medregnet såkalte påskeløyper, har vi 120 km med oppkjørte skiløyper til disposisjon. Se vårt tur- og løypekart for nærmere informasjon.

Skistua Allmannstua er vårt flotte serveringssted på Østkjølen.

Driftsoperatør Audun Eggset treffer du på mobil 900 76 290. Han vil kunne svare på detaljer om skiløypene.


 

Se også vår utsendte folder for nærmere informasjon om løypenettet. Har du ikke fått folderen, ta kontakt med oss for å få den tilsendt. Den er også utlagt på butikker og bensinstasjoner.
Programmet for vinteren - inkludert oversikt over helgas løype og aktuelle serveringssteder finner du i oversikten lenger ned på sida.

Alvdal Turforening preparerer skiløyper etter et bestemt ruteopplegg. Dette er beskrevet nedenfor og er et samarbeid med Alvdal Idrettslag. Normalt starter løypeprepareringen senest kl. 9.30. Det kjøres ikke løyper dersom det er kaldere enn minus 20 °C på Steimoegga eller ved dårlig vær fram til kl. 12.00. 

Mandag:
Plassen: "Åsan Rundt". Litrøa - Gammelseterlia.

Tirsdag:
Østkjølen: Tronsvangen - Sjulhusvangen - Kvebergsvangen m.m.
Rundvangen - Tylldalen - Bellingmo.

Onsdag:
Måna - Strømmen - Savalen.

Torsdag:
Som mandag. + Finnbudalen (lavere prioritet og kun ut mars, fin som hundeløype).

Fredag:

Som tirsdag.

I tillegg til vanlig spor prepareres det for skøyting slik:

• Mandag – fredag: Lysløypa Steimoegga
• Mandag/torsdager: Gammelsetra – Midtseteråsen - Midtsetra
• Tirsdager: Tronsvangen – Nysetra – Sjulhusvangen
• Fredager: Som tirsdag + Rundvangen – Utsikten

Det vises til vårt tur- og løypekart for alle skiløyper.
Lysløypa på Steimoegga skal framstå i preparert stand f.o.m. mandag t.o.m. fredag. Lyset er tent til kl. 22.30

Vær- og føremeldinger
Opplysninger om løypeprepareringen fås på Shell. På søndager til og med søndag 19. mars vil det foreligge vær- og føremeldinger fra helgas serveringssted på Shell. Ellers vises det til løypemeldinger på fredag i avisene, og eventuelt på "Skiradio" i NRK Hedmark på lørdag morgen.

Vil du vite temperaturen på Allmannstua?

- send sms "002285 temp 2560" til 26177.
Du får melding tilbake i løpet av kort tid med temperatur både inne- og ute på Allmannstua
Les mer...


Helgas løype
Hver helg prepareres ei spesiell løype. (Unntak: I påska kjøres det flere løyper, blant annet Haustdalen, Gardvikåsen, Nausterdalen, Sølndalen m.m.)Åpningstidene for serveringsstedene: Januar 11.30 - 15.00, februar 11.30 - 15.00, mars/april 11.30 - 16.00. Ved måneskinnsturene er det åpent fra 19.30 til 22.30.