Alvdal Turforening presenterer

"...Vi gikk en tur på stien..."

 

Under mottoet  "jeg gikk en tur på stien",  vil vi sette søkelyset på gamle stier som er i ferd med å gro igjen. Vi har flere stier som vil bli markedsført og oppmerket. Den enkelte sti eller rute vil få utlagt informasjon på våre internettsider og kanskje etter hvert egne publikasjoner. Det vil bli et sommerarrangement på "Høstveien" som er godt eksempel på gammel ferdselsvei som snart er borte. Prosjekt  "jeg gikk en tur på stien" er tenkt å være et langsiktig prosjekt over kanskje 10 - 15 år!
Kom gjerne med forslag til stier/gamle ferdselsveier som bør merkes opp og blir markedsført!
Vi håper å få legge ut informasjon om 1 eller 2 stier i løpet av vinteren.

 

    Johan Ragnar Eggen  
    Tlf:      62 48 71 18    
    Mob:    958 73 907
    E-post: turforeningen@alvdal.com

 

skisporet3
Temperatur
nok
ut.no
facebook6
bt
grasrotandelen135
yr 
opplevalvdal3
slutt2 

venstre øverst