Medlemskontingent for 2019

 solnklettsn_2
Alvdal Turforenings økonomiske grunnlag er først og fremst en stor og aktiv medlemsmasse,
fra alle kanter av landet.

Ønsker du å bli medlem i Alvdal Turforening?

Medlemskontigent
Voksne Kr  400.- 10
Barn (u/21 år) kr. 100.- 20
Familie (barn u/ 21 år) kr. 700.- 30
Støtte til skiløyper valgfritt beløp 40
Støtte til løypemaskin valgfritt beløp 77

                 

AlvdalTurforeningGiroblankett1219 

 Last ned og skriv ut giroblanketten for 2019 [pdf]

     

Vår adresse og kontonummer:

Alvdal Turforening, 2560 Alvdal
Konto: Sparebanken Hedmark 1895.44.22050

fjelltur_2

 

 

skisporet3
Temperatur
nok
ut.no
facebook6
bt
grasrotandelen135
yr 
opplevalvdal3
slutt2 

venstre øverst